Κύρια χαρακτηριστικά του γαλβανισμένου πύργου μετάδοσης ισχύος από χάλυβα

2023-08-25

Η γαλβανισμένη κατασκευή πύργου χαλύβδινων σωλήνων μεταφοράς ισχύος έχει σχετικά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα και είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε πύργους μεταφοράς που φέρουν μεγάλα φορτία.


(1) Χαρακτηριστικά φορτίου

Τα γαλβανισμένα μέλη πύργων χαλύβδινων σωλήνων μετάδοσης ισχύος έχουν χαμηλή πίεση ανέμου, υψηλή ακαμψία κάμψης διατομής, απλή δομή και καθαρή μετάδοση δύναμης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει πλήρως τη φέρουσα απόδοση των υλικών. Από τη μία πλευρά, μπορεί να μειώσει το βάρος του πύργου και να μειώσει τη δύναμη θεμελίωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι ωφέλιμο να ενισχυθεί η ικανότητα αντίστασης σε φυσικές καταστροφές υπό ακραίες συνθήκες. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τον υπολογισμό της αντοχής και της ευστάθειας, η χρήση πύργων χαλύβδινων σωλήνων με σχετικά μικρούς συντελεστές σχήματος πίεσης ανέμου μπορεί να μειώσει σημαντικά το φορτίο ανέμου στο σώμα του πύργου.


(2) Χαρακτηριστικά διατομής

Το κέντρο τομής του εξαρτήματος του χαλύβδινου σωλήνα είναι συμμετρικό και τα χαρακτηριστικά του τμήματος είναι ισότροπα. Το υλικό κατανέμεται ομοιόμορφα γύρω από την περίμετρο και η ακαμψία κάμψης της διατομής είναι υψηλή. Για τα εξαρτήματα της ράβδου εφελκυσμού των πύργων μετάδοσης, όταν η περιοχή διατομής του χαλύβδινου σωλήνα και του χάλυβα γωνίας είναι ισοδύναμη, τα μέλη του πύργου του χαλύβδινου σωλήνα δεν παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματά τους. Για τα εξαρτήματα κάμψης και συμπίεσης των πύργων μετάδοσης, η χρήση χαλύβδινων σωλήνων με μικρότερες διατομές και μεγαλύτερες ακτίνες στροφής μπορεί να εξισορροπήσει πλήρως τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις δομικής ακαμψίας και σταθερότητας. Ειδικά για σιδερένιους πύργους μεγάλου φορτίου με μεγαλύτερες γεωμετρικές διαστάσεις και μακρύτερα μέλη, το πλεονέκτημα της καλής απόδοσης σταθερότητας των μελών πύργων χαλύβδινων σωλήνων είναι προφανές.


(3) Κατασκευάστε συνδέσεις

Όσον αφορά τη δομική σύνδεση, τα κύρια υλικά του πύργου γαλβανισμένων χαλύβδινων σωλήνων μετάδοσης ισχύος συνδέονται με φλάντζες ή τεμνόμενες συνδέσεις, τα διαγώνια υλικά συνδέονται με πλάκες βυσμάτων ή διασταυρούμενες συνδέσεις, τα κύρια υλικά του γωνιακού χαλύβδινου πύργου συνδέονται με εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις, και άλλα μέλη συνδέονται κυρίως με συνδετικές πλάκες και μπουλόνια. Η δομή σύνδεσης της φλάντζας και της πλάκας βύσματος των πύργων χαλύβδινων σωλήνων είναι σχετικά απλή. Αν και αυξάνει το φόρτο εργασίας συγκόλλησης, μειώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις της εκκεντρότητας των γωνιακών εξαρτημάτων από χάλυβα στην φέρουσα απόδοση της κατασκευής. Ταυτόχρονα, ενισχύει την ακαμψία και την πυκνότητα των κόμβων σύνδεσης, γεγονός που βοηθά στη βελτίωση της συνολικής ακαμψίας και σταθερότητας της κατασκευής και της ικανότητάς της να αντιστέκεται σε δυναμικά φορτία που προκαλούνται από τον άνεμο.